V Kostelu bomo v letu 2021 začeli s svojimi aktivnostmi in programi kot ponudnik turističnih produktov intenzivno delovati tudi pri Avanturi Kostel d.o.o. Podjetje je bilo ustanovljeno sredi leta 2019, takrat s sedežem v Podjetniškem inkubatorju Kostel na Petrini. V prvi polovici leta 2020 je družba kupila stavbo na Hribu pri Fari, tja preselila svoj sedež, v sklopu svojih dejavnosti pa tudi že pridobila licenco turistične agencije.

Ustanovitev nove družbe je bila idejna zamisel gospoda Darka Martina Klariča ki po rodu izhaja iz Kostela. Njegov oče je bil doma iz Mavrca, mama pa iz Stelnika. Da svoje načrte misli resno izpeljati, je dokazal že v letu 2020, ko je najprej kupil posest na Stelniku in začel obnavljati staro kamnito hišo. Kmalu so tudi na občini zaznali, da gre za izviren turistični projekt, ki lahko s svojim programom in s svojo ekipo ter ob sodelovanju redkih domačih ponudnikov, tako Kostel kot tudi Osilnico, ter Kočevje in Kočevsko Reko z organiziranimi izleti poskuša približati vsem tistim, ki bi želeli doživeti in začutiti zgodbo neokrnjene narave, čudovito gozdno pokrajino in zgornji del reke Kolpe.

Naslednji korak pri doseganju zastavljenih načrtov Avanture Kostel pa je izgradnja lastnih nastanitvenih kapacitet. Ker živimo v obdobju skoraj popolnega zastoja v turizmu, je ta vizija družbe sicer tvegan korak, ki pa smo se ga v Avanturi Kostel lotili zelo odgovorno.

Za trenutne razmere smo si zastavili precej ambiciozen štiriletni investicijski program. Vsi v družbi se dobro zavedamo, da smo se podali zelo težavnemu izzivu naproti, saj spada Kostel med tiste občine v Sloveniji, kjer je turistično ledine najteže orati. S pogumnimi koraki uresničevanja zastavljenih ciljev pa verjamemo da nam bo ob sodelovanju z vsemi lokalnimi ponudniki, društvi in organizacijami uspelo približati in ponujati čudoviti Kostel tudi širši javnosti.

Avtor: Ekipa Avanture Kostel

Foto: Igor Volf in Mitja Hozjan